In elke nieuwbouwwoning dient sinds enkele jaren verplicht een ventilatiesysteem geïnstalleerd te worden. De steeds betere isolatie van moderne woningen leidt er immers toe dat de luchtkwaliteit binnen de woning erop achteruit gaat doordat er weinig luchtcirculatiemogelijkheden zijn van buitenshuis naar binnen toe. Voor de plaatsing van die ventilatie in Geraardsbergen en omgeving kunt u ook een beroep doen op Billens.

Toevoer van verse lucht

Een ventilatiesysteem is bedoeld om voldoende luchtcirculatie te garanderen. Het zorgt voor een voortdurende toevoer van verse lucht en een afvoer van slechte of vochtige lucht. In hoofdzaak plaatsen wij twee verschillende ventilatiesystemen: C+ en D.

Systemen C+ en D

Het ventilatiesysteem C+ is een energiebesparend ventilatiesysteem dat het E-peil van een woning kan verlagen met gemiddeld 15 E-peilpunten. Het is een vraaggestuurd systeem waarbij automatisch de mate van afvoer van slechte lucht geregeld wordt.

Het ventilatiesysteem D is iets duurder dan het C+systeem, maar zorgt voor warmterecuperatie bij de afvoer van vuile lucht. Op deze manier gaat er weinig van de warmte binnenshuis verloren. Het D-systeem zorgt overigens nog voor iets meer E-peilpunten aftrek dan het C+systeem.

billens

Contact Opnemen

Meer informatie over het werk aan iets dat Billens uit Geraardsbergen voor u kan aanpakken?